Klimakteriet

Klimakteriet er en betegnelse for kvindens overgangsalder og det tidspunkt, hvor menstruationerne ophører. Hedeture og nattesvedeture er de eneste symptomer, som udelukkende sættes i forbindelse med klimakteriet, og de optræder hos over 50 procent af kvinderne i den vestlige verden.

Klimakteriet Read More »